به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  اکتبر ۲۰۱۶

۳۱ اکتبر-‏۶ نوامبر

امثال ۲۲-‏۲۶

۳۱ اکتبر-‏۶ نوامبر
 • سرود ۸۸ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏جوان را در رفتن به راهی که درخور اوست تربیت کن‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ام‍ ۲۲:‏۶‏؛‏ ۲۳:‏۲۴،‏ ۲۵‏—‏والدین از طریق آموزش الٰهی،‏ به فرزندانشان کمک می‌کنند تا به بزرگسالانی شاد،‏ راضی و وظیفه‌شناس تبدیل شوند (‏ب۰۸‏-‏E ۱/‏۱۶ ۴؛‏ ب۰۷‏-‏E ۱/‏۳۱ ۶‏)‏

  • ام‍ ۲۲:‏۱۵‏؛‏ ۲۳:‏۱۳،‏ ۱۴‏—‏«چوب» مظهر انواع گوناگون تأدیب در خانواده است (‏ب۹۷‏-‏E ۱۵/‏۳۲ ۱۰؛‏ it‏-‏۲-‏E ۸۱۸ ¶۴‏)‏

  • ام‍ ۲۳:‏۲۲‏—‏فرزندانی که دوران کودکی را پشت سر گذاشته‌اند می‌توانند از حکمت والدینشان فایده ببرند (‏ب۰۴ ۱/‏۷ ۸ ¶۱-‏۳؛‏ ب۰۰ ۱/‏۷ ۱۶ ¶۱۳‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ام‍ ۲۴:‏۱۶‏—‏این مَثَل چگونه به ما کمک می‌کند تا در مسابقهٔ حیات استقامت به خرج دهیم؟‏ (‏ب۱۳ ۱۵/‏۳ ۴-‏۵ ¶۵-‏۸‏)‏

  • ام‍ ۲۴:‏۲۷‏—‏مفهوم این مَثَل چیست؟‏ (‏ب۰۹ ۱۵/‏۱۰ ۱۲ ¶۱‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ام‍ ۲۲:‏۱-‏۲۱

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ کارت معرفی وب‌سایت JW.ORG—‏موعظهٔ غیررسمی.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ کارت معرفی وب‌سایت JW.ORG—‏راه برای بازدید هموار شود و در انتها ویدیوی چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ معرفی شود.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ مح ص ۱۷۹-‏۱۸۱ ¶۱۸-‏۱۹

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی