به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۲۴-‏۳۰ اکتبر

امثال ۱۷-‏۲۱

۲۴-‏۳۰ اکتبر
 • سرود ۷۶ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏صلحجو باشید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ام‍ ۱۹:‏۱۱‏—‏اگر کسی شما را ناراحت کرد،‏ آرامش خود را از دست ندهید (‏ب۱۴‏-‏E ۱/‏۱۲ ۱۲-‏۱۳‏)‏

  • ام‍ ۱۸:‏۱۳‏،‏ ۱۷‏؛‏ ۲۱:‏۱۳‏—‏اطمینان حاصل کنید که از تمام جوانب امر آگاهی دارید (‏ب۱۱ ۱۵/‏۸ ۳۰ ¶۱۱-‏۱۴‏)‏

  • ام‍ ۱۷:‏۹‏—‏از روی محبت،‏ خطاهای دیگران را ببخشید (‏ب۱۱ ۱۵/‏۸ ۳۰-‏۳۱ ¶۱۷‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ام‍ ۱۷:‏۵‏—‏دلیلی را مطرح سازید که چرا باید در انتخاب تفریح و سرگرمی عاقلانه عمل کرد.‏ (‏ب۱۰ ۱۵/‏۱۱ ۶ ¶۱۷؛‏ ب۱۰ ۱۵/‏۱۱ ۳۱ ¶۱۵‏)‏

  • ام‍ ۲۰:‏۲۵‏—‏این اصل در خصوص دوران آشنایی با جنس مخالف و ازدواج چه کاربردی دارد؟‏ (‏ب۰۹ ۱۵/‏۵ ۱۵-‏۱۶ ¶۱۲-‏۱۳‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ام‍ ۱۸:‏۱۴–‏۱۹:‏۱۰

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۷۷

 • صلحجویی برکات می‌آورد‏:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوی صلحجویی برکات می‌آورد به نمایش گذاشته شود.‏ سپس این سؤالات از حضار پرسیده شود:‏ هنگامی که صلح و آرامش به خطر افتد،‏ چه قدم‌هایی باید برداشت؟‏ برکات به‌کارگیری اصول امثال ۱۷:‏۹ و مَتّی ۵:‏۲۳،‏ ۲۴ چیست؟‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۹ ¶۱-‏۱۳

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۴۴ و دعا