به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | امثال ۱۲-‏۱۶

حکمت از طلا بهتر است

حکمت از طلا بهتر است
تغییر نما
متن
تصویر

چرا حکمت خدا بسیار باارزش است؟‏ زیرا صاحب آن را از راه‌های بد می‌رهاند و زندگی او را حفظ می‌کند.‏ حکمت همچنین بر نگرش،‏ سخنان و اعمال شخص تأثیر مثبت می‌گذارد.‏

حکمت،‏ حفاظی در برابر غرور

۱۶:‏۱۸،‏ ۱۹

  • شخص حکیم می‌داند که یَهُوَه منشأ حکمت است

  • به‌خصوص کسانی که موفقیت‌ها یا مسئولیت‌هایی به دست آورده‌اند،‏ باید خود را در برابر غرور و تکبّر حفظ کنند

حکمت،‏ مروج سخنان مفید

۱۶:‏۲۱-‏۲۴

  • شخص حکیم،‏ با بینش خود به دنبال خوبی‌های دیگران است و از آنان به‌خوبی یاد می‌کند

  • سخنان حکیمانه متقاعدکننده و همچون عسل شیرین است،‏ نه بی‌رحمانه یا ستیزه‌جویانه