• سرود ۳۲ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏دل شما متمایل نشود‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ام‍ ۷:‏۶-‏۱۲‏—‏کسی که از روی نادانی عمل کند،‏ خود را از لحاظ روحانی در معرض خطر قرار می‌دهد (‏ب۰۰‏-‏E ۱۵/‏۲۹ ۱۱-‏۳۰‏)‏

  • ام‍ ۷:‏۱۳-‏۲۳‏—‏عاقبت تصمیمات بد اغلب بسیار تلخ است (‏ب۰۰‏-‏E ۱۵/‏۳۰ ۱۱-‏۳۱‏)‏

  • ام‍ ۷:‏۴،‏ ۵‏،‏ ۲۴-‏۲۷‏—‏حکمت و فهم از ما محافظت خواهد کرد (‏ب۰۰‏-‏E ۱۵/‏۲۹ ۱۱‏،‏ ۳۱‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ام‍ ۹:‏۷-‏۹‏—‏واکنش ما به پند داده‌شده چه چیزی را در مورد ما آشکار می‌سازد؟‏ (‏ب۰۱‏-‏E ۱۵/‏۲۹ ۵-‏۳۰‏)‏

  • ام‍ ۱۰:‏۲۲‏—‏در روزگار ما،‏ برکات یَهُوَه شامل چه می‌شود؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۶ ۱۲-‏۱۶ ¶۳-‏۱۶‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ام‍ ۸:‏۲۲–‏۹:‏۶

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۸۳

 • آنچه همسن‌وسالانت دربارهٔ موبایل می‌گویند ‏(‏ام‍ ۱۰:‏۱۹‏)‏:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ در ابتدا ویدیوی آنچه همسن‌وسالانت دربارهٔ موبایل می‌گویند پخش شود.‏ سپس مقالهٔ آنلاین با عنوان «‏در مورد اس‌ام‌اس چه چیزی را باید بدانم؟‏‏» بررسی شود.‏ بر نکاتی که در قسمت «راهنمایی‌هایی در رابطه با اس‌ام‌اس» آمده است،‏ تأکید شود.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۸ ¶۱-‏۱۶

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۵۲ و دعا

  یادآوری:‏ قبل از خواندن سرود،‏ موسیقی یک بار پخش شود.‏