به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  اوت ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

بیدار شوید!‏

سؤال:‏ امروزه اغلب در فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی شخصیت‌هایی با نیروهای ماورای طبیعی همچون ساحران،‏ جادوگران و خون‌آشام‌ها به تصویر کشیده می‌شوند.‏ به نظر شما آیا این‌ها همه بی‌ضرر و تنها برای سرگرمی است یا در پس آن خطری وجود دارد؟‏

عرضه:‏ این شمارهٔ مجلّهٔ «بیدار شوید!‏» توضیح می‌دهد که چرا موضوعاتی از این قبیل برای مردم جذاب و گیراست و همین طور در پس این نیروها چه چیز نهفته است.‏

حقیقت را تعلیم دهید

 

سؤال:‏ مقصود از آفرینش انسان‌ها چیست؟‏

آیه:‏ مز ۳۷:‏۲۹

حقیقت:‏ خدا انسان‌ها را آفرید که تا ابد بر زمین زندگی کنند.‏

خبری خوش از سوی خدا

 

سؤال:‏ به نظر شما،‏ آیا در این دنیا خبری خوش وجود دارد؟‏ [کلیپ آیا می‌خواهید خبری خوش بشنوید؟‏ را پخش کنید.‏]‏

آیه:‏ اش‍ ۵۲:‏۷

عرضه:‏ در این بروشور در مورد «چیزهای نیکویی» که در کتاب مقدّس آمده است،‏ توضیح داده می‌شود.‏

شما می‌خواهید به چه نحوی موعظه کنید؟‏

 

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید