به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  اوت ۲۰۱۷

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

پرورش صفات الٰهی—‏فروتنی

پرورش صفات الٰهی—‏فروتنی

اهمیت فروتنی:‏

  • فروتنی رابطهٔ ما را با یَهُوَه نزدیک‌تر می‌کند.‏—‏مز ۱۳۸:‏۶

  • فروتنی رابطهٔ ما را با دیگران بهتر می‌کند.‏—‏فی‍ ۲:‏۳،‏ ۴

  • غرور و تکبّر،‏ ویرانگر است.‏—‏ام‍ ۱۶:‏۱۸؛‏ حز ۲۸:‏۱۷

چگونگی پرورش این صفت:‏

  • از دیگران پند بخواهید و آن را به کار گیرید.‏—‏مز ۱۴۱:‏۵؛‏ ام‍ ۱۹:‏۲۰

  • با میل و رغبت حتی کارهایی را برای دیگران انجام دهید که حقیرانه به نظر می‌آید.‏—‏مت‍ ۲۰:‏۲۵-‏۲۷

  • به مهارت‌ها یا امتیازات خود فخر نکنید.‏—‏رو ۱۲:‏۳

از چه راه‌هایی می‌توانم بیشتر فروتنی نشان دهم؟‏

کلیپ از آنچه وفاداری را تضعیف می‌کند،‏ اجتناب کنید—‏غرور و تکبّر را تماشا کنید و سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:‏

  • واکنش ما به پند و نصیحت،‏ چه چیزی را در مورد طرز فکر ما نشان می‌دهد؟‏

  • دعا چگونه به ما کمک می‌کند که فروتنی را در خود پرورش دهیم؟‏

  • به چه طرقی می‌توانیم فروتنی را در عمل نشان دهیم؟‏