• سرود ۸۵ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه به قومی بت‌پرست پاداش داد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • حز ۲۹:‏۱۸‏—‏نِبوکَدنِصَّر،‏ پادشاه بابِل،‏ بعد از نبرد سخت خود با صور پاداش نیافت (‏it‏-‏۲-‏E‏ ص ۱۱۳۶ ¶۴‏)‏

  • حز ۲۹:‏۱۹‏—‏نِبوکَدنِصَّر پادشاه به جای ثروت صور،‏ ثروت مصر را به غنیمت برد (‏it‏-‏۱-‏E‏ ص ۶۹۸ ¶۵‏)‏

  • حز ۲۹:‏۲۰‏—‏یَهُوَه به بابلیان پاداش داد،‏ زیرا به نفع او عمل کردند (‏بیدا ۸۶-‏E‏ ۸/‏۱۱ ص ۲۷ ¶۴-‏۵‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • حز ۲۸:‏۱۲-‏۱۹‏—‏شیوهٔ عمل حکمرانان صور چه شباهتی به طرز عمل شیطان دارد؟‏ (‏it‏-‏۲-‏E‏ ص ۶۰۴ ¶۴-‏۵‏)‏

  • حز ۳۰:‏۱۳،‏ ۱۴‏—‏این پیشگویی چگونه به تحقق رسید؟‏ (‏ب۰۳ ۱/‏۷ ص ۳۲ ¶۱-‏۳‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حز ۲۹:‏۱-‏۱۲

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۸۲

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۵ دقیقه)‏ در صورت تمایل،‏ می‌توانید نکاتی از کتاب «سالنامه» را با مشارکت حضار بررسی کنید.‏ (‏yb‏۱۷-‏E‏ ص ۳۵-‏۳۶)‏

 • ‏«‏پرورش صفات الٰهی—‏فروتنی‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ کلیپ از آنچه وفاداری را تضعیف می‌کند،‏ اجتناب کنید—‏غرور و تکبّر پخش شود.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ مح فصل ۴،‏ ص ۴۶-‏۴۹

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۵۱ و دعا