به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۲۸ اوت–‏۳ سپتامبر

حِزْقیال ۳۹-‏۴۱

۲۸ اوت–‏۳ سپتامبر
 • سرود ۱۰۷ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏رؤیای حِزْقیال در مورد معبد و تأثیر آن بر شما‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • حز ۴۰:‏۲‏—‏پرستش یَهُوَه از هر گونه پرستش دیگر بس برتر است (‏ب۹۹ ۱/‏۳ ص ۲۱ ¶۱۶‏)‏

  • حز ۴۰:‏۳،‏ ۵‏—‏یَهُوَه از پرستش پاک مقصودی دارد و بی‌شک مقصود خود را به تحقق خواهند رساند (‏ب۰۷ ۱/‏۸ ص ۱۶ ¶۲‏)‏

  • حز ۴۰:‏۱۰،‏ ۱۴،‏ ۱۶‏—‏ما باید مطابق با معیارهای عادلانهٔ یَهُوَه زندگی کنیم تا خدمتمان مورد قبول خدا باشد (‏ب۰۷ ۱/‏۸ ص ۱۷ ¶۴‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • حز ۳۹:‏۷‏—‏وقتی انسان‌ها خدا را مسبب بی‌عدالتی‌ها می‌شمارند،‏ از چه جهت به نام او بی‌حرمتی می‌کنند؟‏ (‏ب۱۲‏-‏E‏ ۱/‏۹ ص ۲۱ ¶۲‏)‏

  • حز ۳۹:‏۹‏—‏آنانی که از حارمَگِدّون نجات می‌یابند،‏ با سلاح‌های جنگی ملت‌ها چه خواهند کرد؟‏ (‏ب۸۹‏-‏E‏ ۱۵/‏۸ ص ۱۴ ¶۲۰‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حز ۴۰:‏۳۲-‏۴۷

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی