به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

پرورش صفات الٰهی—‏ایمان

پرورش صفات الٰهی—‏ایمان

اهمیت ایمان:‏

چگونگی پرورش این صفت:‏

چگونه می‌توانم ایمان خود و خانواده‌ام را تقویت کنم؟‏

کلیپ در پی آنچه موجب وفاداری می‌شود،‏ باشید—‏ایمان را تماشا کنید و سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:‏

  • ایمان بی‌ریا چیست؟‏ (‏۱تی‍ ۱:‏۵‏)‏

  • برای داشتن ایمانی قوی باید از هر آنچه تأثیر بد بر ما دارد،‏ دوری کنیم.‏ برخی از آن‌ها کدامند؟‏

  • چرا طی مصیبت عظیم،‏ داشتن ایمان ضروریست؟‏ (‏عب‍ ۱۰:‏۳۹‏)‏