• سرود ۱۳۲ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏جوج از ماجوج به‌زودی نابود خواهد شد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • حز ۳۸:‏۲‏—‏عبارت جوج از ماجوج به گروهی از قوم‌ها اشاره دارد (‏ب۱۵ ۱۵/‏۵ ص ۲۹-‏۳۰‏)‏

  • حز ۳۸:‏۱۴-‏۱۶‏—‏جوج از ماجوج به قوم یَهُوَه حمله خواهد کرد (‏ب۱۲ ۱۵/‏۹ ص ۵-‏۶ ¶۸-‏۹‏)‏

  • حز ۳۸:‏۲۱-‏۲۳‏—‏یَهُوَه با نابود کردن جوج از ماجوج،‏ خود را جلال خواهد داد و نامش را تقدیس خواهد کرد (‏ب۱۴ ۱۵/‏۱۱ ص ۲۷ ¶۱۶‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • حز ۳۶:‏۲۰،‏ ۲۱‏—‏یکی از دلایل اصلی رفتاری خوب و شایسته چیست؟‏ (‏ب۰۲ ۱/‏۷ ص ۱۷ ¶۱۲‏)‏

  • حز ۳۶:‏۳۳-‏۳۶‏—‏این پیشگویی چگونه در روزگار ما به تحقق رسیده است؟‏ (‏ب۸۸‏-‏E‏ ۱۵/‏۹ ص ۲۴ ¶۱۱‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حز ۳۵:‏۱-‏۱۵

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۳۷:‏۲۹‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ پی‍ ۱:‏۲۸؛‏ اش‍ ۵۵:‏۱۱‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • گفتار:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ ب۱۶/‏۷ ص ۳۱-‏۳۲‏—‏موضوع:‏ وصل شدن دو عصا به یکدیگر به چه مفهوم است؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۵۴

 • ‏«‏پرورش صفات الٰهی—‏ایمان‏»:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ کلیپ در پی آنچه موجب وفاداری می‌شود،‏ باشید—‏ایمان پخش شود.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ مح فصل ۵ ¶۱-‏۶ و کادرهای ص ۵۲ و ۵۵

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۶۲ و دعا