به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  اوت ۲۰۱۷

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

پرورش صفات الٰهی—‏شهامت

پرورش صفات الٰهی—‏شهامت

اهمیت شهامت‏:‏

چگونگی پرورش این صفت:‏

  • بر اعمالی که یَهُوَه برای نجات قومش انجام داد،‏ تعمّق کنید.‏—‏خر ۱۴:‏۱۳

  • دعا کنید که یَهُوَه به شما شهامت دهد.‏—‏اع‍ ۴:‏۲۹،‏ ۳۱

  • به یَهُوَه توکّل کنید.‏—‏مز ۱۱۸:‏۶

در خدمت موعظه،‏ بر چه ترس‌هایی باید فائق آیم؟‏

کلیپ از آنچه وفاداری را تضعیف می‌کند،‏ اجتناب کنید—‏ترس از انسان را تماشا کنید و سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:‏

  • چرا در خدمت موعظه به شهامت نیاز داریم؟‏

  • در امثال ۲۹:‏۲۵ چه مقایسه‌ای شده است؟‏

  • چرا باید شهامت را که صفتی الٰهی است،‏ اکنون در خود پرورش دهیم؟‏