به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  اوت ۲۰۱۷

۱۴-‏۲۰ اوت

حِزْقیال ۳۲-‏۳۴

۱۴-‏۲۰ اوت
 • سرود ۱۴۴ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • «‏مسئولیت سنگین دیده‌بان‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • حز ۳۳:‏۷‏—‏یَهُوَه حِزْقیال را به عنوان دیده‌بان منصوب کرد (‏it‏-‏۲-‏E‏ ص ۱۱۷۲ ¶۲‏)‏

  • حز ۳۳:‏۸،‏ ۹‏—‏دیده‌بان با هشدار دادن به دیگران خون به گردن نمی‌گیرد (‏ب۸۸‏-‏E‏ ۱/‏۱ ص ۲۸ ¶۱۳‏)‏

  • حز ۳۳:‏۱۱،‏ ۱۴-‏۱۶‏—‏یَهُوَه کسانی را که به هشدارهایش توجه می‌کنند،‏ نجات خواهد داد (‏ب۱۲ ۱۵/‏۳ ص ۱۵ ¶۳‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • حز ۳۳:‏۳۲،‏ ۳۳‏—‏چرا ضروری است که با وجود بی‌اعتنایی مردم،‏ به خدمت موعظه ادامه دهیم؟‏ (‏ب۹۱‏-‏E‏ ۱۵/‏۳ ص ۱۷ ¶۱۶-‏۱۷‏)‏

  • حز ۳۴:‏۲۳‏—‏این پیشگویی چگونه به تحقق رسیده است؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۴ ص ۲۷ ¶۳‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حز ۳۲:‏۱-‏۱۶

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ موضوع اصلی بیدا ۱۷/‏۲‏—‏راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ موضوع اصلی بیدا ۱۷/‏۲‏—‏مخاطبتان را به جلسه دعوت کنید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ خ‌خ درس ۲ ¶۹-‏۱۰‏—‏به شیوه‌ای تعلیم دهید که به دل شاگرد بنشیند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۶۷

 • ‏«‏پرورش صفات الٰهی—‏شهامت‏»:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ کلیپ از آنچه وفاداری را تضعیف می‌کند،‏ اجتناب کنید—‏ترس از انسان پخش شود.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ مح ضمیمهٔ ص ۲۰۹-‏۲۱۲

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۸۶ و دعا