به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

برج دیده‌بانی

سؤال:‏ اگر کتاب مقدّس از طرف خدا باشد،‏ به نظر شما آیا او قادر نیست از کتابش محافظت کند؟‏

آیه:‏ اش‍ ۴۰:‏۸

عرضه:‏ در مقالات این مجلّه می‌خوانید که چگونه کتاب مقدّس در طول تاریخ حفظ شده است.‏

برج دیده‌بانی ‏(‏صفحهٔ آخر)‏

سؤال:‏ لطفاً به این سؤال توجه کنید.‏ [سؤال اول را از صفحهٔ ۱۶ بخوانید.‏] برخی بر این باورند که دین و مذهب ساختهٔ دست بشر است.‏ عده‌ای نیز می‌گوید خدا از ادیان برای نزدیک شدن به او استفاده می‌کند.‏ شما چه فکر می‌کنید؟‏

آیه:‏ یع‍ ۱:‏۲۷‏،‏ پاورقی.‏

عرضه:‏ این مقاله نشان می‌دهد که کتاب مقدّس در این باره چه می‌گوید.‏ خوشحال می‌شوم که دفعهٔ بعد بیشتر در این مورد با هم صحبت کنیم.‏

به سخنان خدا گوش دهید و تا ابد زندگی کنید

سؤال:‏ هر کس اسمی خاص دارد،‏ منجمله اعضای خانواده و دوستانمان.‏ پس آیا منطقی نیست که خدا هم اسمی خاص داشته باشد؟‏

آیه:‏ مز ۸۳:‏۱۸

عرضه:‏ این بروشور توضیح می‌دهد که کتاب مقدّس دربارهٔ خدا چه موضوعاتی را تعالیم می‌دهد؟‏ [به صفحات ۶ و ۷ اشاره گردد.‏]‏

نحوهٔ شما در عرضهٔ یکی از نشریات:‏

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید.‏