به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  اوت ۲۰۱۶

 گنج‌هایی در کلام خدا | مزامیر ۹۲-‏۱۰۱

آوردن ثمرات روحانی در سنین بالا

آوردن ثمرات روحانی در سنین بالا

۹۲:‏۱۲

درخت خرما می‌تواند تا صد سال عمر کند و باز هم ثمر آورد

سالمندان می‌توانند بدین طرق ثمره آورند:‏

۹۲:‏۱۳-‏۱۵

  • با دعا کردن برای دیگران

  • با مطالعهٔ فردی کتاب مقدّس

  • با حضور و شرکت فعال در جلسات

  • با تعریف کردن تجربیاتشان

  • با موعظه کردن از ته دل