به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  اوت ۲۰۱۶

۸-‏۱۴ اوت

مزامیر ۹۲-‏۱۰۱

۸-‏۱۴ اوت
 • سرود ۲۸ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏آوردن ثمرات روحانی در سنین بالا‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۹۲:‏۱۲‏—‏درستکاران ثمرات روحانی به بار می‌آورند (‏ب۰۷‏-‏E ۱۵/‏۹ ۳۲‏؛‏ ب۰۶ ۱/‏۸ ۲۱ ¶۲‏)‏

  • مز ۹۲:‏۱۳،‏ ۱۴‏—‏سالمندان با وجود بیماری و ضعف‌ها از لحاظ روحانی ثمر به بار می‌آورند (‏ب۱۴ ۱۵/‏۱ ۲۶ ¶۱۷؛‏ ب۰۴ ۱/‏۶ ۱۰ ¶۹-‏۱۰‏)‏

  • مز ۹۲:‏۱۵‏—‏سالمندان می‌توانند با تجربیات خود به دیگران قوّت‌قلب دهند (‏ب۰۴ ۱/‏۶ ۱۰-‏۱۲ ¶۱۳-‏۱۸‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۹۹:‏۶،‏ ۷‏—‏موسی،‏ هارون و سموئیل از چه جهت برای ما نمونه‌های خوبی هستند؟‏ (‏ب۱۵ ۱۵/‏۷ ۸ ¶۵‏)‏

  • مز ۱۰۱:‏۲‏—‏در خانهٔ خویش «با دلی راست سلوک» کردن به چه معناست؟‏ (‏ب۰۵ ۱/‏۱۱ ۳۰ ¶۱۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۹۵:‏۱–‏۹۶:‏۱۳

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ مقالهٔ اصلی ب‌ع۱۶/‏۴‏—‏راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مقالهٔ اصلی ب‌ع۱۶/‏۴‏—‏راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ۱۶۱-‏۱۶۲ ¶۱۸-‏۱۹‏—‏به شاگرد کمک شود تا پی ببرد که چگونه می‌تواند مطالب مورد بررسی را به کار گیرد.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی