مزمورنویس از «بندهای مرگ» نجات یافته بود و از این بابت از یَهُوَه صمیمانه سپاسگزار بود.‏ (‏مز ۱۱۶:‏۳‏)‏ او مصمم بود که به همهٔ قول‌ها و تعهدات خود عمل کند و بدین شکل نشان دهد که حقیقتاً از یَهُوَه سپاسگزار است.‏

دلایل سپاسگزاری از یَهُوَه در این هفته

راه‌هایی برای ابراز سپاسگزاری از یَهُوَه