به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  اوت ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

فعالیتی ویژه برای پخش مجلّهٔ برج دیده‌بانی طی ماه سپتامبر

فعالیتی ویژه برای پخش مجلّهٔ برج دیده‌بانی طی ماه سپتامبر

مردم در هر جای دنیا به تسلّی و دلگرمی نیاز دارند.‏ (‏جا ۴:‏۱‏)‏ طی ماه سپتامبر به فعالیتی ویژه می‌پردازیم تا مجلّهٔ برج دیده‌بانی را که محتوای آن در خصوص تسلّی است،‏ پخش کنیم.‏ از آنجایی که می‌خواهیم با سخنانمان مردم را تسلّی دهیم،‏ مجلّات را در صندوق پست آنان نمی‌اندازیم.‏

آنچه می‌توان گفت:‏

‏«همهٔ ما گاهی به تسلّی و دلگرمی نیاز داریم.‏ ولی آن را در کجا می‌توان یافت؟‏ [‏۲قُرِنتیان ۱:‏۳،‏ ۴ را بخوانید.‏] در این مجلّه آمده است که خدا چگونه به ما دلگرمی می‌دهد.‏»‏

اگر مخاطب علاقه‌مند بود و مجلّه را پذیرفت،‏ می‌توان .‏ .‏ .‏

ویدیوی چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ را برای او پخش کرد

بعد می‌توان مطالعهٔ کتاب مقدّس را به او پیشنهاد کرد.‏

راه را برای بازدید هموار سازید

سؤالی مطرح کنید که در دیدار بعدی به آن پاسخ می‌دهید،‏ مانند «‏چرا خدا جلوی رنج و عذاب را نگرفته است؟‏‏»‏