به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

حقیقت را تعلیم دهید

حقیقت را تعلیم دهید

از ماه سپتامبر،‏ جزوهٔ خدمت و راه زندگی حاوی پیشنهادی جدید برای موعظه تحت عنوان «حقیقت را تعلیم دهید» خواهد بود.‏ هدف ما این خواهد بود که با استفاده از سؤال و آیه‌ای،‏ یکی از حقایق کتاب مقدّس را برجسته کنیم.‏

اگر تشخیص دهیم که مخاطبمان علاقه‌مند است،‏ می‌توانیم او را با دادن نشریه‌ای یا پخش ویدیویی از jw.org/fa،‏ به دیدار بعدی مشتاق سازیم.‏ ما باید تلاش کنیم که در عرض چند روز دوباره به دیدار علاقه‌مند برویم.‏ پیشنهادهای جدید برای عرضهٔ نشریات و تکالیف شاگردان بر اساس قسمت آخر هر فصل کتابِ «‏از کتاب مقدّس چه می‌آموزیم؟‏‏» (‏فعلاً به فارسی موجود نیست)‏ تنظیم شده است.‏ این کتاب نسخهٔ ساده‌شدهٔ کتاب تعالیم کتاب مقدّس می‌باشد.‏ همچنین می‌توانیم از آیات و مطالبی که در کتاب تعالیم کتاب مقدّس آمده است،‏ استفاده کنیم تا هنگام دیدار مجدّد یا مطالعهٔ کتاب مقدّس فقط از کتاب مقدّس بهره گیریم.‏

فقط یک راه وجود دارد که به حیات می‌انجامد.‏ (‏مت‍ ۷:‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏ از آنجایی که با کسانی از مذاهب و پیشینه‌های گوناگون صحبت می‌کنیم،‏ باید نکاتی را مطرح کنیم که برای فردفرد آنان جالب است.‏ (‏۱تی‍ ۲:‏۴‏)‏ هر چه بیشتر در توضیح موضوعات کتاب مقدّس و استفاده از کلام خدا مهارت کسب کنیم،‏ بیشتر شاد خواهیم شد و در تعلیم دادن حقیقت موفق خواهیم بود.‏—‏۲تی‍ ۲:‏۱۵‏.‏