به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۲۹ اوت-‏۴ سپتامبر

مزامیر ۱۱۰-‏۱۱۸

۲۹ اوت-‏۴ سپتامبر
 • سرود ۶۱ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏دِینِ خود را به یَهُوَه چگونه ادا کنم؟‏‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۱۱۶:‏۳،‏ ۴،‏ ۸‏—‏یَهُوَه مزمورنویس را از مرگ رهانید (‏ب۸۷‏-‏E ۱۵/‏۳ ۲۴ ¶۵‏)‏

  • مز ۱۱۶:‏۱۲‏—‏مزمورنویس در پی راهی بود که از یَهُوَه قدردانی کند (‏ب۰۹ ۱۵/‏۷ ۲۹ ¶۴-‏۵‏؛‏ ب۹۸‏-‏E ۱/‏۱۲ ۲۴ ¶۳‏)‏

  • مز ۱۱۶:‏۱۳،‏ ۱۴،‏ ۱۷،‏ ۱۸‏—‏مزمورنویس مصمم بود به هر آنچه به یَهُوَه تعهد کرده بود عمل کند (‏ب۱۰ ۱۵/‏۴ ۲۷،‏ کادر‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۱۱۰:‏۴‏—‏در این آیه منظور از «سوگند» چیست؟‏ (‏ب۱۴ ۱۵/‏۱۰ ۱۱ ¶۱۵-‏۱۷؛‏ ب۰۶ ۱/‏۹ ۲۰ ¶۱‏)‏

  • مز ۱۱۶:‏۱۵‏—‏چرا نباید در سخنرانی خاکسپاری این آیه برای شخص فوت‌شده به کار گرفته شود؟‏ (‏ب۱۲ ۱۵/‏۵ ۲۲ ¶۲‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۱۱۰:‏۱–‏۱۱۱:‏۱۰

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ سخ‌ز ۱۶‏—‏راه برای بازدید هموار شود.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ سخ‌ز ۱۷‏—‏راه برای دیدار بعدی هموار شود.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ۱۷۹-‏۱۸۱ ¶۱۷-‏۱۹‏—‏به شاگرد کمک شود تا پی ببرد که چگونه می‌تواند مطالب مورد بررسی را به کار گیرد.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۸۲

 • ‏«‏حقیقت را تعلیم دهید‏»:‏ ‏(‏۷ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏

 • ‏«‏فعالیتی ویژه برای پخش مجلّهٔ برج دیده‌بانی طی سپتامبر‏»:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ اولین ویدیوی نحوهٔ عرضهٔ نشریه در ماه سپتامبر پخش شود و سپس دربارهٔ نکات اصلی آن گفتگو شود.‏ همه به شرکت در این فعالیت و خدمت پیشگامی کمکی ترغیب شوند.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۵ ¶۱-‏۱۳

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۴۴ و دعا

  یادآوری:‏ اول موسیقی یک بار پخش شود و سپس جماعت سرود جدید را بخوانند.‏