مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | مزامیر ۱۰۶-‏۱۰۹

یَهُوَه را سپاس گویید

یَهُوَه را سپاس گویید

چرا اسرائیلیان سریع اعمال نجات‌بخش یَهُوَه را فراموش کردند؟‏

۱۰۶:‏۷،‏ ۱۳،‏ ۱۴

  • آنان به جای آن که حواس خود را به یَهُوَه معطوف کنند،‏ به راحتی و نگرانی‌های شخصی معطوف ساختند

چگونه می‌توان قدردانی را در دل پرورش داد و آن را حفظ نمود؟‏

۱۰۶:‏۱-‏۵

  • به آنچه فکر کنید که می‌توان یَهُوَه را از بابت آن سپاس گفت

  • در امید آینده تعمّق کنید

  • در دعا برای برکات مشخصی سپاسگزاری کنید