به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  اوت ۲۰۱۶

۲۲-‏۲۸ اوت

مزامیر ۱۰۶-‏۱۰۹

۲۲-‏۲۸ اوت
 • سرود ۲ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه را سپاس گویید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۱۰۶:‏۱-‏۳‏—‏یَهُوَه درخور سپاس است (‏ب۱۵ ۱۵/‏۱ ۸ ¶۱؛‏ ب۰۲ ۱/‏۶ ۲۵ ¶۱۹‏)‏

  • مز ۱۰۶:‏۷-‏۱۴،‏ ۱۹-‏۲۵،‏ ۳۵-‏۳۹‏—‏اسرائیلیان ناسپاس شدند و نافرمانی کردند (‏ب۱۵ ۱۵/‏۱ ۸-‏۹ ¶۲-‏۳؛‏ ب۰۱ ۱/‏۷ ۹ ¶۱-‏۳‏)‏

  • مز ۱۰۶:‏۴،‏ ۵،‏ ۴۸‏—‏دلایل بسیاری وجود دارد که یَهُوَه را سپاس گوییم (‏ب۱۱ ۱۵/‏۱۰ ۵ ¶۷‏؛‏ ب۰۳ ۱/‏۱۲ ۲۸-‏۲۹ ¶۳-‏۶‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۱۰۹:‏۸‏—‏آیا خدا برای تحقق یک پیشگویی،‏ از پیش مقدّر کرده بود که یهودا به عیسی خیانت کند؟‏ (‏ب۰۱ ۱/‏۱ ۱۶ ¶۲۰؛‏ it‏-‏۱-‏E ۸۵۷-‏۸۵۸‏)‏

  • مز ۱۰۹:‏۳۱‏—‏یَهُوَه از چه جهت «به دست راست شخص نیازمند می‌ایستد»؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۹ ۲۰ ¶۸‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۱۰۶:‏۱-‏۲۲

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ سخ‌ز ۶‏—‏راه برای بازدید هموار شود.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ سخ‌ز ۷‏—‏راه برای دیدار بعدی هموار شود.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ۱۷۸-‏۱۷۹ ¶۱۴-‏۱۶‏—‏به شاگرد کمک شود تا پی ببرد که چگونه می‌تواند مطالب مورد بررسی را به کار گیرد.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۹۴

 • یَهُوَه روزی‌رسان ماست ‏(‏مز ۱۰۷:‏۹‏)‏:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ در ابتدا ویدیوی یَهُوَه روزی‌رسان ماست پخش شود.‏ (‏در سایت tv.jw.org،‏ گزینهٔ «انتخاب ویدیو» و سپس «خانواده» انتخاب شود.‏)‏ از حضار پرسیده شود که از این ویدیو چه درس‌های مفیدی آموخته‌اند.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۴ ¶۱۶-‏۳۱؛‏ کادر مرور ص ۴۷

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۴۹ و دعا