به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏کمک به شاگردان برای پیشرفت به سوی وقف و تعمید

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏کمک به شاگردان برای پیشرفت به سوی وقف و تعمید

چرا این امر اهمیت دارد:‏ شاگردانمان برای کسب رضایت یَهُوَه باید زندگی خود را وقف او کنند و تعمید گیرند.‏ (‏۱پط‍ ۳:‏۲۱‏)‏ امنیت روحانی برای کسانی است که مطابق با وقفشان زندگی می‌کنند.‏ (‏مز ۹۱:‏۱،‏ ۲‏)‏ فرد مسیحی خود را به یَهُوَه وقف می‌کند،‏ نه به یک انسان،‏ به یک حرفه یا به یک سازمان.‏ از این رو،‏ لازم است که شاگردان یاد بگیرند چگونه خدا را دوست داشته،‏ نسبت به او قدردان باشند.‏—‏رو ۱۴:‏۷،‏ ۸‏.‏

چگونه:‏

  • طی مطالعه با شاگرد استدلال کنید که آن مطلب چه موضوعی را دربارهٔ یَهُوَه آشکار می‌سازد.‏ بر اهمیت خواندن روزانهٔ کتاب مقدّس و دعای «پیوسته» به یَهُوَه تأکید کنید.‏—‏۱تس‍ ۵:‏۱۷؛‏ یع‍ ۴:‏۸‏.‏

  • شاگردتان را ترغیب کنید تا وقف و تعمید را هدف خود قرار دهد.‏ همچنین،‏ به او کمک کنید تا به هدف‌های کوچک‌تری مانند پاسخ دادن در جلسات یا موعظه به همسایگان و همکاران برسد.‏ به خاطر داشته باشید یَهُوَه هیچ کس را مجبور نمی‌سازد که به او خدمت کند.‏ وقف یک تصمیم شخصی است.‏—‏تث‍ ۳۰:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

  • شاگردتان را ترغیب کنید تا تغییرات لازم را برای خشنود ساختن یَهُوَه و واجد شرایط شدن برای تعمید به وجود آورد.‏ (‏ام‍ ۲۷:‏۱۱‏)‏ از آنجایی که برخی خصوصیات و عادات در شاگرد ریشه دوانده است،‏ لازم است که پیوسته به او کمک کنید تا شخصیت کهنه را از تن به در آورد و شخصیت نو را به تن کند.‏ (‏اف‍ ۴:‏۲۲-‏۲۴‏)‏ با او سری مقالات برج دیده‌بانی را تحت عنوان «کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد» بررسی کنید.‏

  • برای او از شادی‌ای که در خدمت به یَهُوَه به دست آورده‌اید،‏ بگویید.‏—‏اش‍ ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏.‏