مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۱۵-‏۲۱ اوت

مزامیر ۱۰۲-‏۱۰۵

۱۵-‏۲۱ اوت
 • سرود ۸۰ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه به یاد دارد که ما خاک هستیم‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۱۰۳:‏۸-‏۱۲‏—‏یَهُوَه گناهان توبه‌کاران را می‌بخشد (‏ب۱۳ ۱۵/‏۶ ۲۰ ¶۱۴؛‏ ب۱۲ ۱۵/‏۷ ۱۶ ¶۱۷‏)‏

  • مز ۱۰۳:‏۱۳،‏ ۱۴‏—‏یَهُوَه از محدودیت‌های ما آگاه است (‏ب۱۵ ۱۵/‏۴ ۲۶ ¶۸؛‏ ب۱۳ ۱۵/‏۶ ۱۵ ¶۱۶‏)‏

  • مز ۱۰۳:‏۱۹،‏ ۲۲‏—‏قدردانی از بابت رحمت و دلسوزی یَهُوَه،‏ ما را بر آن می‌دارد تا از حق حاکمیت او حمایت کنیم (‏ب۱۰ ۱۵/‏۱۱ ۲۵ ¶۵؛‏ ب۰۷ ۱۵/‏۱۲ ۳ ¶۱‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۱۰۲:‏۱۲،‏ ۲۷‏—‏هنگام سختی،‏ معطوف ساختن حواسمان به دوستی‌مان با خدا چگونه به ما کمک می‌کند؟‏ (‏ب۱۴ ۱۵/‏۳ ۱۶ ¶۱۹-‏۲۱‏)‏

  • مز ۱۰۳:‏۱۳‏—‏چرا یَهُوَه هر درخواست ما را فوراً پاسخ نمی‌دهد؟‏ (‏ب۱۵ ۱۵/‏۴ ۲۵ ¶۷‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۱۰۵:‏۲۴-‏۴۵

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ ب‌ع۱۶/‏۴ ص ۱۶‏—‏راه برای بازدید هموار شود.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ب‌ع۱۶/‏۴ ص ۱۶‏—‏راه برای دیدار بعدی هموار شود.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ۱۶۴-‏۱۶۶ ¶۳-‏۴‏—‏به شاگرد کمک شود تا پی ببرد که چگونه می‌تواند مطالب مورد بررسی را به کار گیرد.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۹۱

 • هرگز آنچه یَهُوَه در حق شما کرده است فراموش نکنید (‏مز ۱۰۳:‏۱-‏۵‏)‏:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ در ابتدا ویدیوی از شیوهٔ زندگی‌ام خسته شدم از سایت jw.org پخش شود.‏ (‏گزینهٔ «دربارهٔ ما» و سپس «‏فعالیت‏» انتخاب شود.‏)‏ سپس این سؤالات از حضار پرسیده شود:‏ برای ستایش یَهُوَه چه دلایلی وجود دارد؟‏ چشم‌به‌راه چه برکاتی از یَهُوَه هستیم که از نیکویی او سرچشمه می‌گیرد؟‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۴ ¶۱-‏۱۵؛‏ کادر ص ۴۵

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۸۶ و دعا