به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

موعظه از طریق آیفُن در اتریش

جزوهٔ کار و آموزش اوت ۲۰۱۶

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ برج دیده‌بانی و بروشور به سخنان خدا گوش دهید و تا ابد زندگی کنید.‏ با استفاده از این پیشنهادها،‏ یکی از نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

در مخفیگاه آن متعال بمانید

مخفیگاه یَهُوَه چیست و چگونه می‌توانیم در آن پناه بریم؟‏ (‏مزمور ۹۱)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏کمک به شاگردان برای پیشرفت به سوی وقف و تعمید

چرا وقف و تعمید اهمیت دارد؟‏ چگونه می‌توانید به شاگردتان در رسیدن به این اهداف کمک کنید؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

آوردن ثمرات روحانی در سنین بالا

مزمور ۹۲ نشان می‌دهد که درستکاران حتی در سنین پیری خواهند شکفت و ثمره به بار خواهند آورد.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه به یاد دارد که ما خاک هستیم

در مزمور ۱۰۳،‏ داوود عظمت رحمت یَهُوَه خدا را با استفاده از تشبیهات به تصویر می‌کشد.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه را سپاس گویید

مزمور ۱۰۶ به ما نشان می‌دهد که همواره از صمیم دل از خدا سپاسگزار باشیم.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

دِینِ خود را به یَهُوَه چگونه ادا کنم؟‏

مزمورنویس چگونه مصمم بود که از یَهُوَه سپاسگزاری کند؟‏ (‏مزمور ۱۱۶)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

حقیقت را تعلیم دهید

پیشنهادی جدید برای سهیم شدن حقایق کتاب مقدّس با مردم.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

فعالیتی ویژه برای پخش مجلّهٔ برج دیده‌بانی طی ماه سپتامبر

موضوع اصلی این شمارهٔ برج دیده‌بانی دربارهٔ تسلّی و دلگرمی است.‏