به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  آوریل ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

بیدار شوید!‏

سؤال:‏ امروزه افسردگی نوجوانان روزبه‌روز بیشتر می‌شود.‏ به نظر شما چطور می‌توان با این مشکل مقابله کرد؟‏

عرضه:‏ در این مجلّه توصیه‌های مفیدی برای نوجوانانی که از افسردگی رنج می‌برند و والدینشان است.‏

حقیقت را تعلیم دهید

سؤال:‏ پادشاهی خدا چگونه مشکلات دنیا را برطرف خواهد کرد؟‏

آیه:‏ مت‍ ۶:‏۱۰

حقیقت:‏ پادشاهی خدا صلح و امنیت را در سراسر زمین برقرار خواهد کرد،‏ همان طور که در آسمان چنین کرده است.‏

پادشاهی خدا چیست؟‏ ‏(‏دیدار مجدّد)‏

سؤال:‏ ‏[به سؤالی اشاره کنید که برای دیدار مجدّد در نظر گرفته شده است و در پشت تراکت قرار دارد.‏] زندگی تحت حکومت پادشاهی خدا چگونه خواهد بود؟‏

آیات:‏ مز ۳۷:‏۲۹؛‏ اش‍ ۶۵:‏۲۱-‏۲۳

عرضه:‏ ‏[بروشور خبری خوش را به مخاطبتان نشان دهید.‏] در درس ۷ توضیح داده می‌شود که این وعده‌ها چه مفهومی برای ما دارند.‏ [با استفاده از این بروشور،‏ مطالعه را شروع کنید.‏]‏

روش موعظهٔ شما

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید