• سرود ۶۹ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏بگذارید یَهُوَه افکار و رفتارتان را شکل دهد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ار ۱۸:‏۱-‏۴‏—‏کوزه‌گر اختیار دارد که گِل را به هر شکلی که می‌خواهد درآورد (‏ب۹۹ ۱/‏۵ ۳۱ ¶۴‏)‏

  • ار ۱۸:‏۵-‏۱۰‏—‏یَهُوَه بر بشر قدرت و اختیار دارد (‏it‏-‏۲-‏E‏ ۷۷۶ ¶۴‏)‏

  • ار ۱۸:‏۱۱‏—‏با میل و رغبت بگذارید یَهُوَه شما را شکل دهد (‏ب۹۹ ۱/‏۵ ۳۱ ¶۵-‏۶‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ار ۱۷:‏۹‏—‏فریبندگی دل چه زمانی آشکار می‌شود؟‏ (‏ب۰۱ ۱/‏۱۱ ۲۰ ¶۱۳‏)‏

  • ار ۲۰:‏۷‏—‏یَهُوَه چگونه به‌اصطلاح از قدرت خود علیه اِرْمیا استفاده کرد و او را فریفت؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۴ ۹ ¶۶‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ار ۲۱:‏۳-‏۱۴

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای خدمت موعظه در این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار بر اساس «‏پیشنهادهایی برای خدمت موعظه‏.‏» کلیپ‌های مربوط به شیوهٔ موعظه پخش شود و نکات مهم آن بررسی شود.‏ همهٔ مبشّران را ترغیب کنید که مجدّداً به دیدار کسانی بروند که در دیدار اول تراکت پادشاهی خدا چیست؟‏ را پذیرفته‌اند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی