به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  آوریل ۲۰۱۷

۲۴-‏۳۰ آوریل

اِرْمیا ۲۹-‏۳۱

۲۴-‏۳۰ آوریل
 • سرود ۱۵۱ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه در مورد عهد جدید پیشگویی کرد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ار ۳۱:‏۳۱‏—‏قرن‌ها پیش در مورد عهد جدید پیشگویی شده بود (‏it‏-‏۱-‏E‏ ۵۲۴ ¶۳-‏۴‏)‏

  • ار ۳۱:‏۳۲،‏ ۳۳‏—‏عهد جدید با عهد شریعت تفاوت دارد (‏jr‏-‏E‏ ۱۷۳-‏۱۷۴ ¶۱۱-‏۱۲‏)‏

  • ار ۳۱:‏۳۴‏—‏عهد جدید بخشایش گناهان را میسر می‌سازد (‏jr‏-‏E‏ ۱۷۷ ¶۱۸‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ار ۲۹:‏۴‏،‏ ۷‏—‏چرا به تبعیدیان یهودی فرمان داده شد که «جویای سعادت» بابِل باشند و ما چگونه می‌توانیم این اصل را به کار گیریم؟‏ (‏ب۹۶ ۱/‏۵ ۲۰ ¶۵‏)‏

  • ار ۲۹:‏۱۰‏—‏این آیه چگونه صحّت و درستی پیشگویی‌های کتاب مقدّس را نشان می‌دهد؟‏ (‏g‏-‏E‏ ۶/‏۱۲ ۱۴ ¶۱-‏۲‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ار ۳۱:‏۳۱-‏۴۰

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ مت‍ ۶:‏۱۰‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ اش‍ ۹:‏۶،‏ ۷؛‏ مک‍ ۱۶:‏۱۴-‏۱۶‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • گفتار:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ ب۱۴ ۱۵/‏۱۲ ۲۱‏—‏موضوع:‏ منظور اِرْمیا از گفتن این که راحیل برای فرزندان خود گریه می‌کند،‏ چه بود؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۵۴

 • یادآوری‌هایی برای کنگره:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتار.‏ نکاتی مهم از جزوهٔ کار و آموزش آوریل ۲۰۱۶،‏ صفحات ۶ و ۸ مرور شود.‏ سپس کلیپ یادآوری‌هایی برای کنگره پخش شود.‏ به والدین بگویید که شمارهٔ تلفن موبایل خود را پشت کارت کنگرهٔ فرزندانشان بنویسند.‏ این کار به متصدیان کمک می‌کند که در صورت گم شدن فرزند،‏ با والدین او تماس گیرند.‏ برای شرکت در کنگرهٔ ناحیه‌ای ۲۰۱۷،‏ در حضار شور و اشتیاق ایجاد کنید.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۲۲ ¶۱-‏۱۳

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۳۱ و دعا