به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  آوریل ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | اِرْمیا ۲۵-‏۲۸

مانند اِرْمیا شجاع باشید

مانند اِرْمیا شجاع باشید

اِرْمیا به یهودیان هشدار می‌دهد که اورشلیم همانند شیلوه نابود خواهد شد

۲۶:‏۶

  • صندوق عهد که مظهر حضور یَهُوَه بود،‏ زمانی در شیلوه نگهداری می‌شد

  • یَهُوَه اجازه داد که فلسطینیان صندوق عهد را به غنیمت ببرند؛‏ این صندوق هرگز به شیلوه بازگردانده نشد

کاهنان،‏ انبیا و تمام قوم،‏ اِرْمیا را به مرگ تهدید کردند

۲۶:‏۸،‏ ۹،‏ ۱۲،‏ ۱۳

  • مردم اِرْمیا را دستگیر کردند؛‏ زیرا او بر ضد اورشلیم و معبد پیشگویی کرده بود

  • اِرْمیا تسلیم نشد و نگریخت

یَهُوَه از اِرْمیا محافظت کرد

۲۶:‏۱۶،‏ ۲۴

  • اِرْمیا شجاعت خود را حفظ کرد و یَهُوَه همچنان با او بود

  • خدا،‏ اَخیقام را بر آن داشت که با شجاعت از اِرْمیا محافظت کند

اِرْمیا توانست به یاری و پشتیبانی یَهُوَه،‏ پیام او را که برای قومش ناخوشایند بود طی ۴۰ سال اعلام کند