به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۱۷-‏۲۳ آوریل

اِرْمیا ۲۵-‏۲۸

۱۷-‏۲۳ آوریل
 • سرود ۱۳۷ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏مانند اِرْمیا شجاع باشید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ار ۲۶:‏۲-‏۶‏—‏یَهُوَه به اِرْمیا دستور داد که پیامی هشدارآمیز به قوم دهد (‏ب۰۹‏-‏E‏ ۱/‏۱۲ ۲۴ ¶۶‏)‏

  • ار ۲۶:‏۸،‏ ۹‏،‏ ۱۲،‏ ۱۳‏—‏اِرْمیا از دشمنانش ترس به دل راه نداد (‏jr‏-‏E‏ ۲۱ ¶۱۳‏)‏

  • ار ۲۶:‏۱۶‏،‏ ۲۴‏—‏یَهُوَه از این پیامبر شجاع محافظت کرد (‏ب۰۹‏-‏E‏ ۱/‏۱۲ ۲۵ ¶۱‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ار ۲۷:‏۲،‏ ۳‏—‏چرا فرستادگانی از ملت‌های گوناگون در اورشلیم بودند و چرا اِرْمیا «یوغی از بندها» برای آنان ساخت؟‏ (‏jr‏-‏E‏ ۲۷ ¶۲۱‏)‏

  • ار ۲۸:‏۱۱‏—‏وقتی حَنَنیا با اِرْمیا مخالفت کرد،‏ اِرْمیا چگونه عاقلانه عمل کرد و چه الگویی برای ما بر جا گذاشت؟‏ (‏jr‏-‏E‏ ۱۸۷-‏۱۸۸ ¶۱۱-‏۱۲‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ار ۲۷:‏۱۲-‏۲۲

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ ت-‏۳۶‏—‏راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ت-‏۳۶‏—‏راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ مح ص ۷ ¶۴-‏۵‏—‏تعلیمتان به دل شاگرد بنشیند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی