به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  آوریل ۲۰۱۷

۱۰-‏۱۶ آوریل

اِرْمیا ۲۲-‏۲۴

۱۰-‏۱۶ آوریل
 • سرود ۵۲ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏آیا دلی پذیرا برای شناخت یَهُوَه دارید؟‏‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ار ۲۴:‏۱-‏۳‏—‏یَهُوَه قوم خود را به انجیر تشبیه کرد (‏ب۱۳ ۱۵/‏۳ ۸ ¶۲‏)‏

  • ار ۲۴:‏۴-‏۷‏—‏انجیرهای نیکو مظهر کسانی بود که دلی مطیع و تعلیم‌پذیر داشتند (‏ب۱۳ ۱۵/‏۳ ۸ ¶۴‏)‏

  • ار ۲۴:‏۸-‏۱۰‏—‏انجیرهای بد مظهر کسانی بود که دلی نامطیع و سرکش داشتند (‏ب۱۳ ۱۵/‏۳ ۸ ¶۳‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ار ۲۲:‏۳۰‏—‏آیا این فرمان یَهُوَه،‏ به ارث بردن تاج و تخت داوود را برای عیسی مسیح نسخ کرد؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۴ ۱۰ ¶۹‏)‏

  • ار ۲۳:‏۳۳‏—‏«بار خداوند» چیست؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۴ ۱۱ ¶۱‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ار ۲۳:‏۲۵-‏۳۶

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ موضوع اصلی بیدا ۱۷/‏۱‏—‏راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ موضوع اصلی بیدا ۱۷/‏۱‏—‏راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ مح ص ۵ ¶۱-‏۲‏—‏تعلیمتان به دل شاگرد بنشیند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی