به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

خوش‌آمدگویی به خواهری که به آغوش جماعت بازمی‌گردد

جزوهٔ کار و آموزش آوریل ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای عرضهٔ مجلّهٔ بیدار شوید!‏ و برای توضیح این که کتاب مقدّس دربارهٔ پادشاهی خدا چه تعلیم می‌دهد.‏ با استفاده از این پیشنهادها،‏ یکی از نشریات را به روش خود عرضه کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

بگذارید یَهُوَه افکار و رفتارتان را شکل دهد

کوزه‌گر اعظم خصوصیات مسیحی را در ما شکل می‌دهد،‏ اما ما نیز باید سهم خود را انجام دهیم.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

به‌گرمی آنان را بپذیرید

کسانی که به‌تازگی در جلساتمان حضور پیدا می‌کنند،‏ باید بتوانند مهر و محبتمان را ببینند.‏ ما چگونه می‌توانیم فضایی گرم و پرمحبت در سالن جماعت به وجود آوریم؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

آیا دلی پذیرا برای شناخت یَهُوَه دارید؟‏

در اِرْمیا باب ۲۴،‏ یَهُوَه خدا قوم خود را به انجیر تشبیه کرده است.‏ «انجیرهای نیکو» مظهر چه کسانی بودند و ما چگونه می‌توانیم آنان را سرمشق قرار دهیم؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

به مبشّران غیرفعال قوّت‌قلب دهید

مبشّران غیرفعال از دید یَهُوَه خدا باارزشند.‏ ما چگونه می‌توانیم به آنان در راه بازگشت به جماعت مسیحی یاری رسانیم؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

مانند اِرْمیا شجاع باشید

اِرْمیا پیشگویی کرد که اورشلیم نابود خواهد شد.‏ او چگونه توانست شجاعتش را حفظ کند؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

سرودهای مسیحی به ما شجاعت می‌بخشد

خواندن سرودهای مسیحی به زندانیان در اردوگاه ساکسن‌هاوزِن قدرت بخشید.‏ این سرودها به ما هم می‌تواند هنگام رویارویی با سختی‌ها روحیه بخشد.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه در مورد عهد جدید پیشگویی کرد

تفاوت عهد جدید با عهد شریعت در چیست و برکات عهد جدید از چه جهت ابدیست؟‏