به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

مقاله‌ای جدید برای شروع گفتگو

مقاله‌ای جدید برای شروع گفتگو

از مارس ۲۰۱۶،‏ در صفحهٔ آخر شمارهٔ عمومی مجلّهٔ برج دیده‌بانی سری مقاله‌ای جدید با عنوان «پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید» آمده است.‏ این مقاله برای شروع گفتگو دربارهٔ موضوعات کتاب مقدّس در نظر گرفته شده و محتوای آن شبیه تراکت‌های ماست.‏ این مقاله حاوی سؤال،‏ پاسخ کتاب مقدّس و چند نکتهٔ دیگر برای بررسی است.‏

گفتگوهای خوشایند دربارهٔ موضوعات کتاب مقدّس اغلب به مطالعهٔ کتاب مقدّس می‌انجامد.‏ از طریق این سری مقاله به بسیاری کمک کنید تا عطش روحانی خود را سیراب کنند.‏—‏مت‍ ۵:‏۶‏.‏

نحوهٔ استفاده از این مقالهٔ جدید:‏

  1. نظر مخاطب خود را دربارهٔ یکی از سؤالات داده‌شده بپرسید

  2. به جواب او گوش دهید و از بابت جوابش از او تشکر کنید

  3. آیه‌ای را که زیر عنوان فرعی «پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏» آمده است،‏ برای مخاطبتان بخوانید و از او بپرسید که نظرش چیست.‏ اگر وقت داشت،‏ گفتگو را با استفاده از نکته‌ای تحت عنوان «چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏» ادامه دهید.‏

  4. مجلّه را عرضه کنید

  5. برای دیدار بعدی و بررسی سؤال دوم با مخاطبتان قرار بگذارید