مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۴-‏۱۰ آوریل

ایّوب ۱۶-‏۲۰

۴-‏۱۰ آوریل
 • سرود ۷۹ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏دیگران را با سخنان دلگرم‌کننده تشویق و تقویت کنید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ایـ‍ ۱۶:‏۴،‏ ۵‏—‏سخنان توصیه‌دهندگان باید باعث تقویت دیگران بشود (‏ب۹۰‏-‏۱۵ E/‏۳ ۲۷ ¶۱-‏۲)‏

  • ایـ‍ ۱۹:‏۲‏—‏بِلدَد ایّوب را با سخنانش خرد کرد (‏ب۰۶ ۱/‏۴ ۳۰ ¶۷‏؛‏ ب۹۴‏-‏۱ E/‏۳۲ ۱۰)‏

  • ایـ‍ ۱۹:‏۲۵‏—‏ایمان به رستاخیز،‏ ایّوب را در تمام آزمایش‌ها تقویت کرد (‏ب۰۶ ۱/‏۴ ۳۰ ¶۶‏؛‏ it‏-‏۲-‏۲¶ ۷۳۵ E-‏۳)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ایـ‍ ۱۹:‏۲۰‏—‏منظور ایّوب از این عبارت که «با پوست دندان‌های خود خلاصی یافته‌ام» (‏ترجمهٔ قدیم‏)‏ چه بود؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۴ ۳۰ ¶۲‏؛‏ it‏-‏۲-‏۱¶ ۹۷۷ E)‏

  • ایـ‍ ۱۹:‏۲۶‏—‏هیچ انسانی قادر نیست یَهُوَه را ببیند،‏ پس ایّوب چگونه او را «دید»؟‏ (‏ب۹۴ ۱/‏۱۲ ۱۳ ¶۱۷‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ایـ‍ ۱۹:‏۱-‏۲۳ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای عرضهٔ نشریات این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوهای نحوهٔ عرضهٔ نشریات پخش و سپس بررسی گردد.‏ مبشّران ترغیب شوند تا نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی