به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  آوریل ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

یادآوری‌هایی برای کنگره

یادآوری‌هایی برای کنگره

ما طی سه روز کنگره مانند اوقات دیگر می‌خواهیم نشان دهیم که حقیقتاً خدا و همنوع خود را دوست داریم.‏ (‏مت‍ ۲۲:‏۳۷-‏۳۹‏)‏ اول قُرِنتیان ۱۳:‏۴-‏۸ ارتباط محبت را با عمل نشان می‌دهد.‏ در آنجا آمده است:‏ «محبت،‏ بردبار و مهربان است.‏ .‏ .‏ .‏ محبت رفتار ناپسند ندارد،‏ در پی نفع خود نیست و به‌راحتی خشمگین نمی‌شود.‏ .‏ .‏ .‏ محبت هرگز از میان نمی‌رود.‏» هنگام تماشای ویدیوی یادآوری‌هایی برای کنگره،‏ فکر کنید که شما چگونه می‌توانید محبت خود را در کنگره به دیگران ابراز کنید.‏

چگونه می‌توان در موارد زیر به دیگران محبت کرد؟‏

  • هنگام جا گرفتن

  • وقتی موسیقی شروع می‌شود

  • در هتل یا اقامتگاهمان

  • در بخش‌های کمکی کنگره