مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | ایّوب ۳۳-‏۳۷

دوست واقعی پندهای سازنده می‌دهد

دوست واقعی پندهای سازنده می‌دهد
تغییر نما

پندی که اِلیهو به ایّوب داد و رفتاری که با او داشت،‏ با پند و رفتار اِلیفاز،‏ بِلدَد و صوفَر کاملاً متفاوت بود.‏ او ثابت کرد که دوست واقعی ایّوب و توصیه‌دهنده‌ای مفید است.‏ قطعاً ما می‌توانیم از او سرمشق گیریم.‏

ویژگی‌های توصیه‌دهنده‌ای مفید:‏

اِلیهو نمونه‌ای خوب از خود به جا گذاشت

۳۲:‏۴-‏۷،‏ ۱۱،‏ ۱۲؛‏ ۳۳:‏۱

 

 • صبور و بردبار است

 • با توجهی کامل گوش می‌دهد

 • رفتاری محترمانه دارد

 
 • اِلیهو قبل از بیان سخنانش صبر کرد تا مردان مسن‌تر سخنان خود را به پایان برسانند

 • او چون با توجهی کامل به سخنان آنان گوش کرده بود،‏ قبل از دادن پند به ایّوب درک بهتری از موضوع به دست آورد

 • او نام ایّوب را به کار برد و دوستانه با او صحبت کرد

 

۳۳:‏۶،‏ ۷،‏ ۳۲

 

 • فروتن است

 • خوش‌برخورد است

 • دلسوز است

 
 • اِلیهو فروتن و مهربان بود و به ناکاملی خود اعتراف کرد

 • او با ایّوب همدردی کرد

 

۳۳:‏۲۴،‏ ۲۵؛‏ ۳۵:‏۲،‏ ۵

 

 • معتدل است

 • مهربان است

 • دیدگاه روحانی دارد

 
 • اِلیهو با مهربانی به ایّوب توضیح داد که او دیدی نامعقول دارد

 • او به ایّوب کمک کرد تا درک کند که در پی درستکاری خود نباشد

 • پند معتبر اِلیهو به ایّوب،‏ راه را برای پند و نصایح یَهُوَه هموار ساخت