به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  آوریل ۲۰۱۶

گنج‌هایی در کلام خدا | ایّوب ۲۸-‏۳۲

ایّوب،‏ نمونه در وفاداری

ایّوب،‏ نمونه در وفاداری

ایّوب مصمم بود معیارهای اخلاقی یَهُوَه را رعایت کند

۳۱:‏۱

  • او بر چشمان خود تسلّط داشت و احساس عاشقانهٔ خود را به همسرش اختصاص می‌داد

ایّوب در رفتارش با دیگران نمونهٔ خوبی به جا گذاشت

۳۱:‏۱۳-‏۱۵

  • او فروتن،‏ منصف و رحیم بود.‏ او صرف‌نظر از مقام یا وضع اقتصادی مردم،‏ ملاحظهٔ آنان را می‌کرد

ایّوب سخاوتمند بود،‏ نه خودخواه

۳۱:‏۱۶-‏۱۹

  • او به محتاجان کمک می‌کرد