به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برادران و خواهران در کنگرهٔ ناحیه‌ای ۲۰۱۴ واقع در ایالت نیوجرسی آمریکا

جزوهٔ کار و آموزش آوریل ۲۰۱۶

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ برج دیده‌بانی و دعوتنامهٔ ۲۰۱۶ برای مراسم یادبود مرگ عیسی.‏ با استفاده از این پیشنهادها،‏ یکی از نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

دیگران را با سخنان دلگرم‌کننده تشویق و تقویت کنید

سه دوست ایّوب به جای تسلّی دادن،‏ با سخنان و اتهامات خود بر غم او افزودند.‏ (‏ایّوب ۱۶-‏۲۰)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

مقاله‌ای جدید برای شروع گفتگو

با سری مقالهٔ جدید تحت عنوان «پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید،‏» گفتگو را با مردم دربارهٔ کتاب مقدّس شروع کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

ایّوب با افکار نادرست مقابله کرد

دقت کنید که چه تفاوت فاحشی بین دروغ‌های شیطان و افکار واقعی یَهُوَه وجود دارد.‏ (‏ایّوب ۲۱-‏۲۷)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

ایّوب،‏ نمونه در وفاداری

ایّوب مصمم بود که مطابق معیارهای اخلاقی یَهُوَه زندگی کند و عدالت او را سرمشق قرار دهد.‏ (‏ایّوب ۲۸-‏۳۲)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

دوست واقعی پندهای سازنده می‌دهد

اِلیهو را در رفتاری که با دوستش ایّوب داشت،‏ سرمشق قرار دهید.‏ (‏ایّوب ۳۳-‏۳۷)‏

در خدمت موعظه بکوشید

فعالیت ویژه برای پخش دعوتنامهٔ کنگره

نکاتی که باید در پخش دعوتنامهٔ کنگرهٔ ناحیه‌ای شاهدان یَهُوَه به یاد داشته باشید.‏ نحوهٔ عرضهٔ دعوتنامه را تمرین کنید.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

یادآوری‌هایی برای کنگره

بر اساس این ویدیو،‏ چگونه می‌توانید طی کنگره به دیگران محبت کنید؟‏