به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برگزیده‌ها

جدیدترین نسخه‌های مجلّهٔ «برج دیده‌بانی» و «بیدار شوید!‏» و سایر نشریاتی را که در زیر آمده است آنلاین بخوانید یا دانلود کنید.‏ به فایل صوتی نشریات این سایت به بسیاری از زبان‌ها،‏ رایگان گوش دهید.‏ فیلم‌هایی را به بسیاری از زبان‌ها،‏ از جمله زبان‌های اشاره تماشا کنید یا دانلود کنید.‏

زبانی را در قسمت «نما» انتخاب کنید و دکمهٔ جستجو را بزنید تا نشریات را در زبان مورد نظرتان با فرمت گوناگون بیابید.‏

 

تغییر نما
در چند ستون
در یک ستون

مجلّات

برج دیده‌بانی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات

بیدار شوید!‏

نشریات دیگر

دورۀ آموزشی تعالیم کتاب مقدّس چگونه برگزار می‌شود؟

برنامهٔ مجمع حوزه‌ای ۲۰۱۷-‏۲۰۱۸—با حضور سرپرست حوزه

برنامهٔ مجمع حوزه‌ای ۲۰۱۷-‏۲۰۱۸—با حضور نمایندهٔ شعبه

از برنامهٔ آموزش خدمت مسیحی فایده ببرید

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›‏—جلسات

بررسی روزانۀ آیه‌های کتاب مقدّس—۲۰۱۸

ترانه

انتشارات جدید کنگره

در پایان هر روز کنگره،‏ انتشارات جدید را مشاهده یا دانلود کنید.‏

مشاهدۀ نشریات جدید

شماری از اصلاحاتی که در متن الکترونیک نشریات وارد شده است، شاید هنوز در نشریه چاپ‌شده وارد نشده باشد.