به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

مرگ عیسی را به یاد آورید

مرگ عیسی را به یاد آورید

ما شاهدان یَهُوَه سالانه مراسم یادبود مرگ عیسی را به شیوه‌ای که او درخواست کرد،‏ برگزار می‌کنیم.‏ (‏لوقا ۲۲:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ صمیمانه شما را برای حضور در این مناسبت ارزشمند دعوت می‌کنیم.‏ در این مراسم می‌آموزید که زندگی و مرگ عیسی چه فایده‌ای برای شما دارد.‏