مراجعه به متن

کنگرهٔ شاهدان یَهُوَه ۲۰۲۱:‏ ایمان ما را قوی می‌کند!‏

کنگرهٔ شاهدان یَهُوَه ۲۰۲۱:‏ ایمان ما را قوی می‌کند!‏

همهٔ ما در زندگی با سختی‌هایی روبرو هستیم.‏ ایمان به ما قدرت می‌دهد تا با مشکلاتمان کنار بیاییم.‏ ما شما را صمیمانه دعوت می‌کنیم تا برنامهٔ کنگرهٔ «ایمان ما را قوی می‌کند!‏» را تماشا کنید.‏