به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

گزارشی از کنگره‌های بین‌المللی

گزارشی از کنگره‌های بین‌المللی

در کنگره‌های بین‌المللی شاهدان یَهُوَه،‏ بسیاری از چهارگوشهٔ جهان که به زبان‌های گوناگون صحبت می‌کنند،‏ گرد هم می‌آیند تا طی چند روز از فراگیری تعالیم کتاب مقدّس و معاشرت با هم‌ایمانانشان لذّت ببرند.‏