به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

کلیپ‌هایی از کنگرهٔ بین‌المللی ۱۹۶۳

کلیپ‌هایی از کنگرهٔ بین‌المللی ۱۹۶۳

اکنون به چند کلیپ از یک فیلم دو ساعته توجه کنید که در سال ۱۹۶۳ برای شاهدان یَهُوَه در سراسر جهان پخش شد.‏