به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

مناسبت‌های ویژه

مناسبت‌های ویژه

هیئت اداره‌کننده به تشویق شاهدان یَهُوَه در روسیه و اوکراین می‌پردازد

اعضای هیئت اداره‌کنندهٔ شاهدان یَهُوَه از روسیه و اوکراین دیدن می‌کنند تا هم ایمانان خود را در ناآرامی های سیاسی تشویق کنند.‏

مناسبت‌های ویژه

هیئت اداره‌کننده به تشویق شاهدان یَهُوَه در روسیه و اوکراین می‌پردازد

اعضای هیئت اداره‌کنندهٔ شاهدان یَهُوَه از روسیه و اوکراین دیدن می‌کنند تا هم ایمانان خود را در ناآرامی های سیاسی تشویق کنند.‏

کنگره‌های بین‌المللی ۲۰۱۴—‏شاهدان یَهُوَه نخست در پی پادشاهی خدا می‌باشند

ببینید که چگونه هم‌ایمانانی از سراسر جهان گرد هم می‌آیند تا در مورد پادشاهی خدا بیاموزند.‏

کلیپ‌هایی از کنگرهٔ بین‌المللی ۱۹۶۳

اکنون به چند کلیپ از یک فیلم دو ساعته توجه کنید که در سال ۱۹۶۳ برای شاهدان یَهُوَه در سراسر جهان پخش شد.‏

محبت و اتحاد—‏کنگره‌ای در شهر فرانکفورت آلمان

هزاران نفر از سرزمین‌ها و فرهنگ‌های متفاوت در اتحاد گرد هم می‌آیند.‏

کنگره‌ای ویژه در اسرائیل

در تابستان ۲۰۱۲ در تلآویو در سرزمینی که خصومت‌های ملی و مذهبی برای چندین دهه سبب جدایی و اختلاف بوده،‏ رویدادی بس چشمگیر مردم ملت‌های گوناگون را متحد ساخت.‏