به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

بنای ۳۰۰۰ سالن جماعت در نیجریه

بنای ۳۰۰۰ سالن جماعت در نیجریه

روز شنبه ۱ مارس ۲۰۱۴،‏ تعداد ۸۲۳ نفر با شادی بسیار در سالن مجمع شاهدان یَهُوَه در شهر بِنین گرد هم آمدند.‏ شادی آنان به دلیل پیشرفت چشمگیر در بنای سالن‌های جماعت در کشور نیجریه بود.‏ از سال ۱۹۹۹ ترتیبی داده شده بود تا در کشورهایی که استطاعت کافی ندارند،‏ سالن‌های جماعت ساخته شود.‏ شاهدان یَهُوَه در نیجریه از آن تاریخ ۳۰۰۰ سالن جماعت بنا کردند.‏

سالن قدیمی

در این جلسه مرور کوتاهی بر تاریخچهٔ بنای سالن‌های جلسات جماعت شد که شروع آن از دههٔ ۱۹۲۰ بود.‏ در ابتدا از خانه‌ها و همچنین سالن‌های اجاره‌ای برای برگزاری جلسات استفاده می‌شد.‏ اولین مکانی که فقط شاهدان یَهُوَه برای جلسات خود استفاده می‌کردند،‏ تقریباً در سال ۱۹۳۵ در شهر ایلِسا ساخته شد.‏ در سال‌های ۱۹۳۸ تا ۱۹۹۰ تعداد جماعت‌ها از ۱۴ به ۲۶۸۱ رسید،‏ یعنی افزایشی حدود ۲۰۰ برابر.‏ گاهی حتی شش جماعت از یک سالن به طور مشترک استفاده می‌کردند.‏ در سالن‌هایی دیگر،‏ تعداد حاضران خیلی بیشتر از گنجایش سالن بود،‏ طوری که عده‌ای باید بیرون می‌ایستادند و از پنجره به برنامهٔ جلسه گوش می‌کردند.‏ در این میان،‏ بسیاری از جلسات در خانه‌ها و کلاس‌های مدرسه برگزار می‌شد.‏

سالن جدید

از سال ۱۹۹۰،‏ دفتر شعبهٔ شاهدان یَهُوَه از بودجه‌ای که برای بنای سالن‌های جماعت کنار گذاشته شده بود استفاده کرد و با پرداخت وام،‏ حمایت و پشتیبانی خود را از این کار نشان داد.‏ تا سال ۱۹۹۷ کمیته‌های ساختمان‌سازی آن منطقه به ۱۰۵ جماعت کمک کرد تا سالن‌های خود را بنا یا بازسازی کنند.‏ از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹،‏ ۱۳ سالن ساخته شد که بنای هر یک ۷ تا ۱۵ روز طول کشید.‏

بنای سالن‌های جماعت به‌سرعت رو به افزایش بود،‏ ولی سرعت افزایش تعداد شاهدان یَهُوَه در نیجریه از آن هم بیشتر بود.‏ در سال ۱۹۹۸ طبق برآورد دفتر شعبهٔ آن کشور،‏ نیاز به ۱۱۱۴ سالن دیگر بود.‏

دَن تروسْت یکی از اعضای کمیتهٔ شعبهٔ نیجریه،‏ در مجمعی که در شهر بِنین برگزار شد به حاضران گفت:‏ «بنای سالن‌ها کار عظیمی بود!‏ نگران بودیم که چطور می‌توانیم این کار را به اتمام برسانیم.‏» در شروع سال ۱۹۹۹ این نگرانی برطرف شد چون گروه‌هایی متشکل از شش تا هشت نفر که برای بنای سالن‌های جماعت تعیین شده بودند،‏ در سراسر آن کشور به کمک جماعت‌ها رفتند.‏ آنان طی ۱۴ سال اخیر،‏ با استفاده از نقشه و طراحی‌های ساده هر ماه به طور متوسط ۱۷ سالن ساخته‌اند.‏

برادر تروسْت همهٔ حاضران را برای کار و تلاش‌شان تحسین کرد و گفت که هنوز کار زیادی باقی مانده است.‏ طی سال ۲۰۱۳ بیش از ۸۰۰۰ نفر به تعداد شاهدان یَهُوَه در نیجریه افزوده شد.‏ او گفت:‏ «با ادامهٔ افزایش این رقم،‏ هر سال به ۱۰۰ سالن دیگر نیاز داریم.‏» در سال ۲۰۱۳ شمار مبشّران در نیجریه،‏ در بیش از ۵۷۰۰ جماعت به رقم بی‌سابقهٔ ٫۰۰۰‏۳۵۱ نفر رسید.‏