به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

ما را در وارْویک به‌گرمی پذیرفتند

ما را در وارْویک به‌گرمی پذیرفتند

کارمندان شهرداری شهر وارْویک و دیگر دست‌اندرکاران خاطرات و تجارب خود را در همکاری با شاهدان یَهُوَه طی پروژهٔ بنای شعبهٔ مرکزی آنان تعریف می‌کنند.‏