به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

تفنگم را زمین گذاشتم

تفنگم را زمین گذاشتم

در این کلیپ ببینید که پیام دلگرم‌کنندهٔ کتاب مقدّس چگونه شخصیت خشن سیندی را تغییر داد.‏