دِمیتری کمک لازم را دریافت کرد تا مسیر زندگی خود را تغییر دهد و به سعادت حقیقی برسد.‏