به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

از زندگی خسته شدم

از زندگی خسته شدم

دِمیتری کمک لازم را دریافت کرد تا مسیر زندگی خود را تغییر دهد و به سعادت حقیقی برسد.‏