به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

بیش از ۱۶۵٬۰۰۰ میز و چرخ‌دستی

بیش از ۱۶۵٬۰۰۰ میز و چرخ‌دستی

ما شاهدان یَهُوَه به دلیل موعظهٔ خانه‌به‌خانه به‌خوبی شناخته شده‌ایم.‏ اکنون مردم ما را پشت میزهای نشریات یا کنار چرخ‌دستی‌های نشریات می‌بینند.‏

اخیراً بر این روش موعظه بیشتر تأکید شده است.‏ در نوامبر ۲۰۱۱،‏ عده‌ای از شاهدان یَهُوَه در شهر نیویورک این کار را شروع کردند.‏ آنان مردم را با چند میز و چرخ‌دستی نشریات،‏ با پیام کتاب مقدّس آشنا کردند.‏ ابتکار آنان چنان با موفقیت روبرو شد که این روش پس از مدتی کوتاه در شهرهای دیگر نیز پیش گرفته شد.‏

تا تاریخ مارس ۲۰۱۵،‏ تعداد ۱۶۵٬۳۹۰ چرخ‌دستی در اختیار جماعات شاهدان یَهُوَه در سرتاسر جهان قرار داده شد.‏ همچنین هزاران غرفه،‏ میز و کیوسک نیز تهیه شد.‏

البته موعظهٔ خانه‌به‌خانه هنوز روش اصلی ما شاهدان یَهُوَه برای رساندن حقایق کلام خداست.‏ با این حال،‏ استفاده از میز یا چرخ‌دستی‌های نشریات،‏ بسیار مؤثر واقع شده است.‏ به چند نمونه توجه کنید:‏

در کشور پرو مردی به نام رائول پیش یکی از شاهدان یَهُوَه که کنار چرخ‌دستی ایستاده بود،‏ رفت و گفت:‏ «شما کجا بودید؟‏ سه ساله که دارم دنبال شاهدان یَهُوَه می‌گردم!‏ وقتی چرخ‌دستی‌تون را دیدم،‏ خدا را شکر کردم.‏»‏

شاهدان یَهُوَه مرتباً در محل زندگی رائول موعظه کرده بودند،‏ ولی او طی روز یا آخرهفته‌ها هرگز خانه نبود.‏ او توضیح داد که در گذشته کتاب مقدّس را با کمک شاهدان یَهُوَه مطالعه کرده بود و مایل بود دوباره مطالعه را از سر گیرد.‏ پس ترتیبی برای مطالعه داده شد.‏

در کشور بلغارستان،‏ زوجی جوان کتاب راز سعادت خانوادگی را از یکی از چرخ‌دستی‌ها برداشتند.‏ هفتهٔ بعد برگشتند و دو کتاب دیگر برداشتند:‏ کتاب من از داستان‌های کتاب مقدّس و «از معلّم بزرگ بیاموزید.‏» آن شاهد یَهُوَه که کنار چرخ‌دستی ایستاده بود از آنان سؤال کرد که چند فرزند دارند.‏ آنان در جواب گفتند:‏ «هنوز بچه‌دار نشدیم ولی تصمیم داریم که وقتی بچه‌دار بشیم،‏ دربارهٔ خدا به آن‌ها آموزش بدیم.‏ این کتاب‌ها همون چیزی هستند که ما دنبالش بودیم.‏»‏

در کشور اوکراین،‏ مردی با لباس نظامی پیش دو شاهد یَهُوَه که کنار چرخ‌دستی ایستاده بودند،‏ رفت و گفت:‏ «خانوما به من بگین که حارمَگِدّون کی می‌آید.‏» او در جنگ داخلی اخیر در اوکراین،‏ فعالیت کرده بود.‏ دیدن وقایع دنیا،‏ او را قانع کرده بود که حارمَگِدّون به‌زودی می‌آید و متعجب بود که چرا خدا هنوز وارد عمل نشده است‏.‏ آن مبشّران از روی کتاب مقدّس توضیح دادند که خدا اوضاع بشر را به دلیلی موجه هنوز تغییر نداده است،‏ ولی به‌زودی شریران را نابود خواهد کرد.‏ آن مرد مجلّات برج دیده‌بانی و «بیدار شوید!‏» و نیز کتاب آیا آفریدگاری وجود دارد که به ما اهمیت بدهد؟‏ را گرفت.‏

در کشور مقدونیه،‏ مردی جوان به شاهدان یَهُوَه که در کنار چرخ‌دستی ایستاده بودند،‏ گفت که با مجلّاتشان آشناست و اکنون می‌خواهد کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس را بخواند.‏ پس آن کتاب را گرفت و گفت که بلافاصله به کتابخانهٔ عمومی می‌رود تا آن را بخواند.‏

تقریباً دو ساعت بعد،‏ آن مرد پس از خواندن ۷۹ صفحه از آن کتاب نزد شاهدان یَهُوَه بازگشت.‏ او گفت:‏ «این کتاب زندگی انسان را عوض می‌کنه!‏ حالا فهمیدم خیلی از اعتقاداتم اشتباست.‏ هر چی که در این کتاب اومده،‏ به نظرم بسیار منطقیه.‏ باعث شده که با دیدی کاملاً متفاوت به زندگی نگاه کنم!‏»‏