به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

موعظه در مناطق دورافتاده—‏استرالیا

موعظه در مناطق دورافتاده—‏استرالیا

با خانواده‌ای همسفر شوید که حقایق کتاب مقدّس را به مناطق پرت استرالیا می‌رسانند.‏