به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

استفاده از سایت JW.ORG برای رساندن پیام کتاب مقدّس

استفاده از سایت JW.ORG برای رساندن پیام کتاب مقدّس

در ۲۷ اوت ۲۰۱۲،‏ شاهدان یَهُوَه سایت jw.org را با طرح جدید در دسترس عموم قرار دادند.‏ در این ویدیو ببینید که چگونه هم شاهدان یَهُوَه و هم دیگران از این سایت فایده برده‌اند.‏